Standardne reklamne table

Informativne table so izdelane iz forexa ali dibond plošč. Informacije na tablo lahko natisnemo direktno ali pa polepimo s predhodno potiskano folijo.