Svetlobne reklamne table

Z osvetlitvijo table je dosežena večjo vidnost in prepoznavnost. Osvetlitev je lahko enostranska ali dvostranska.
Osnova je aluminijasti okvir v karega je vgrajena LED razsvetljava, na čelni strani pa pleksi steklo z ustrezno polepitvijo.